Aktuální informace k situaci v ČR.

Náš tým

Majitel a zakladatel kliniky čítá více než 10letou praxi v oboru se specializací na protetiku a estetickou stomatologii. Po absolvování studií v roce 2009 započal kariéru zubního lékaře v soukromých klinikách po Praze. Po dvou letech působení v Praze, následovalo založení vlastní soukromé kliniky Magic Smile. V roce 2015 absolvoval stáž na patentovanou technologii CAD/CAM CEREC, zhotovující celokeramické zubní náhrady, během jedné návštěvy. Je členem programu celoživotní vzdělávání zubních lékařů, organizovaného Českou stomatologickou komorou. Každoročně se účastní zahraničního workshopu o implantologii Competence in Esthetics ve Vídni. Pan doktor hovoří plynně anglicky, rusky a česky.

MUDr. Igor Jemilev

Vedoucí lékař, stomatolog

Zubní lékaři

MUDr. Igor Jemilev

MUDr. Igor Jemilev

Vedoucí lékař, stomatolog


Majitel a zakladatel kliniky čítá více než 10letou praxi v oboru se specializací na protetiku a estetickou stomatologii. Po absolvování studií v roce 2009 započal kariéru zubního lékaře  v soukromých klinikách po Praze. Po dvou letech působení v Praze, následovalo založení vlastní soukromé kliniky Magic Smile. V roce 2015 absolvoval stáž na patentovanou technologii CAD/CAM CEREC, zhotovující celokeramické zubní náhrady, během jedné návštěvy. Je členem programu celoživotní vzdělávání zubních lékařů, organizovaného Českou stomatologickou komorou. Každoročně se účastní zahraničního workshopu o implantologii Competence in Esthetics ve Vídni. Pan doktor hovoří plynně anglicky, rusky a česky.

MDDr. Martina Kamenčuková

MDDr. Martina Kamenčuková

Zubní lékař, stomatolog


V roce 2013 vystudovala zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na záchovnou stomatologii zaměřenou na rekonstrukci chrupu a léčbu parodontózy. V roce 2018 získala od České stomatologické komory Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař. Pravidelně se vzdělává a zúčastňuje odborných školeních po ČR i v zahraničí. Paní doktorka klade důraz na preventivní prohlídky a vzájemnou důvěru a porozumění mezi lékařem a pacientem.

MDDr. Natalia Giannakopoulou

MDDr. Natalia Giannakopoulou

Zubní lékař, stomatolog


Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a již od roku 2016 se úzce specializuje na obor protetika a estetická stomatologie. Více než 2 roky pracovala jako odborný asistent pro výuku studentů zubního lékařství ve FN v Plzni. Intenzivně se vzdělává ve svém oboru a navštěvuje odborné semináře a přednášky po celé ČR. Ve volné čase dobíjí baterie četbou, poslechem hudby a cestováním. Paní doktorka hovoří plynně anglicky, řecky, francouzsky a česky.

MDDr. Wanna Sae Chang

MDDr. Wanna Sae Chang

Zubní lékař, stomatolog


V roce 2014 vystudovala obor zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přes více než 5letou praxi v oboru se specializuje především na endodoncii pod mikroskopem, estetické dostavby a rekonstrukce chrupu s pomocí protetické techniky e.max. Od ledna 2018 je členem odborného týmu Magic Smile. Svoji profesi každoročně rozvíjí na domácích i zahraničních školeních. Narodila se na Taiwanu, ale její kořeny pochází i z Thajska.
Hovoří anglickým, čínským, thajským a českým jazykem.

Dr. stom. Štefan Zolárek

Dr. stom. Štefan Zolárek

Stomatochirurg, implantolog


V roce 2008 vystudoval Univerzitu v Novém Sadě v Srbsku, kde následující rok absolvoval stáž na univerzitní stomatologické klinice. Svoji více než 11letou praxi získal na prestižních pražských zubních klinikách Esthesia, GHC, Santé, Arbesdent a DCZ. Pravidelně se zdokonaluje na mezinárodních kongresech na téma „moderní trendy v implantologii a stomatochirurgii. Pan doktor klade důraz na propojení tradičních technik se současnými moderními postupy v zubním lékařství. Maximální informovanost o postupech léčby směrem k pacientovi pan doktor považuje za nezbytnou součást v úspěšnosti léčby i v těch nejjednodušších případech.

MUDr. Nataliia Manachyna

MUDr. Nataliia Manachyna

Zubní lékař, stomatolog


Od roku 2017 patří do odborného týmu Magic Smile. Praxi nadále rozvíjí svojí účastí na domácích a zahraničních školeních zejména v oblasti záchovné stomatologie, protetiky a estetické stomatologie. V roce 2011 vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity M.I.Pyrohova ve Vinnyca na Ukrajině. Následně v roce 2015 úspěšně absolvovala závěrečnou kvalifikační zkoušku postgraduálního studia v Praze.

Dentální hygiena

Nikola Alexij, DiS.

Nikola Alexij, DiS.

Vedoucí dentální hygienista


V roce 2012 absolvoval Vyšší odbornou zdravotnickou školu Alšovo nábřeží v oboru Diplomovaný dentální hygienista. Praxi získával nejen v soukromých zubních klinikách věnovaných estetické stomatologii, ale také v Ústřední vojenské nemocnici, kde čerpal mnoho zkušeností s parodontologickými pacienty. Od roku 2016 působí na klinice Magic Smile, jako odborný vedoucí oddělení dentální hygieny. Pravidelně navštěvuje odborné přednášky, semináře a kurzy. Mimo stomatologii se rád věnuje fotografování a videotvorbě.

Kateřina Charvátová, DiS.

Kateřina Charvátová, DiS.

Dentální hygienistka


V roce 2012 dokončila absolutoriem Vyšší odbornou zdravotnickou školu na Alšově nábřeží v Praze. Po ukončení studií pracovala jako dentální hygienistka a zubní instrumentářka v pražských ordinacích se zaměřením na paradentologii i záchovnou stomatologii. Každý rok navštěvuje odborné semináře v oboru dentální hygieny a je absolventem sedmidenního školení „Týden čistých zubů“.
Členem oddělení dentální hygieny Magic Smile je od roku 2018. Volný čas nejraději věnuje relaxačním aktivitám jako četba, malování a poslech hudby.